De hoeveelheid gegevens die sensoren of pompen in installaties verzamelen, zal in de toekomst duidelijk toenemen. Het is belangrijk veel informatie te registreren, beschikbaar te stellen en efficiënt te gebruiken voor de sturing van processen. Hiervoor zijn op gegevens gebaseerde bedrijfsmodellen nodig met een hoge mate aan mobiliteit en transparantie. Als totale oplossing verwerkt DULCOnneX relevante gegevens en stelt deze ter beschikking. Interne gegevens worden met externe gekoppeld en dragen bij aan de optimalisatie van operatieve en bedrijfsmatige processen. Gebruikers profiteren van directe toegang tot alle informatie van de apparaten en installaties ter plaatse. De basis vormen robuuste, adaptieve producten die in een netwerk op te nemen zijn en zich zelfstandig aan veranderende bedrijfstoestanden aanpassen. De belangrijkste voordelen in een oogopslag: - Hogere procesveiligheid dankzij transparantie van alle relevante gegevens - Procesbewaking in realtime, onafhankelijk van tijd en locatie - Back-up van alle bedrijfsgegevens - Voorkomen van stilstandtijden door alarmering via e-mail - Trendbewaking maakt het mogelijk onderhoud te plegen met een vooruitziende blik - Leveren van bewijsvoering voor een correct bedrijf - Gegevensregistratie en opstellen van rapporten

Geschreven door