🇸🇪 Malmö, Zweden | Speciaalchemiebedrijf Perstorp heeft een methode ontwikkeld om methanol te winnen uit diverse reststromen en waterstof uit elektrolyse. Onder de noemer Project AIR wordt een grootschalige, commerciële Carbon Capture and Utilization (CCU)-unit voor het produceren van duurzame methanol gebouwd. De installatie is de enige ter wereld die CCU en vergassing combineert, waarbij CO2, reststromen, hernieuwbare waterstof en biomethaan worden omgezet naar methanol. Op deze manier kan Perstop op jaarbasis 200.000 ton methanol van fossiele oorsprong vervangen door een groener alternatief. De eigenlijke productie van duurzame methanol moet in 2025 beginnen, hangende de benodigde fondsen

PerstorpProject AIRDuurzaamheid