Producent van industriële gassen Air Products start met de certificering van duurzame waterstof in Europa. De multinational geeft ‘Garanties van Oorsprong’ als waterstof geproduceerd is uit hernieuwbare energie. Het pilotproject is onderdeel van CertifHy, het eerste Europese programma voor gecertificeerde koolstofarme en duurzaam geproduceerde waterstof. Volgens Air Products moet de waterstofindustrie met het nieuwe certificeringssysteem nog innovatiever en transparanter worden. Het pilotprogramma zal in eerste instantie tot midden 2019 lopen. Het wordt gefinancierd door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU), een partnership van de Europese Commissie, de waterstofindustrie en onderzoeksinstellingen.