Om maximaal op de verwachtingen van exposanten en bezoekers in te spelen, peilde Easyfairs in de aanloop naar Maintenance 2017 naar de topics die onderhoudsmanagers en -departementen vandaag bezighouden. “De resultaten van deze bevraging vormen voor ons de leidraad om een to the point randprogramma op te zetten dat een echte meerwaarde voor de vakbeurs creëert”, aldus Event Director John Barbier. Onderhoud wordt duidelijk niet langer louter als een noodzakelijk kwaad beschouwd. Bedrijven zien er in toenemende mate een cruciaal wapen in om hun concurrentiepositie te bestendigen. Niettemin wacht de meeste maintenancedepartementen nog een lange weg om effectief de beoogde meerwaarde te kunnen bieden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op het vlak van maintenance & assetmanagement de meeste interesse van de respondenten naar de verbetering van de onderhoudsstrategie gaat (52%). Het uitsluiten van overbodige onderhoudskosten (43%) en de uitwerking van efficiëntere werkprocedures (37%) maken de top drie vol. De zoektocht naar meer efficiëntie weerspiegelt zich eveneens in de antwoorden over onderhoudstechniek en productiebetrouwbaarheid. Bedrijven zoeken vooral naar verbetering via de conditiebewaking van elektromechanische installaties en pompen (31 en 29%). En blijkbaar hebben veel onderhoudsdepartementen nog steeds problemen om hun pompen operationeel te houden, want met 26% is dit het derde aandachtspunt uit deze categorie. Alles draait om verbetering De drang naar een grotere efficiëntie blijkt ook uit de interesses op het vlak van ICT- en planningtools. Smart maintenance (34%) staat met stip op nummer één, terwijl oplossingen om shutdowns en productieonderbrekingen te plannen/voor te bereiden (32%) en voorraadbeheer van wisselstukken (28%) de top drie vervolledigen. In de categorie energiebeheer zien we een gelijkaardige trend naar meer efficiëntie. Bedrijven stellen zich vooral vragen over het effect van een goed onderhoud op het energieverbruik van machines (35%) en over het voorkomen van standaardlekken en energieverliezen (27%). Randprogramma biedt antwoorden Intussen werkt Easyfairs volop aan de uitwerking van een aantrekkelijk randprogramma voor Maintenance 2017. John Barbier: “Internet of Things en digitalisering leven sterk bij de doelgroep. Deze onderwerpen zijn dan ook de pijlers voor het onderhoud van de toekomst, waar efficiëntie door smart maintenance centraal staat. Vandaar dat we een Conferentie voorzien over de nieuwste digitale tools voor de verdere optimalisatie van onderhoud. We zullen de vraag naar meer informatie over digitalisering echter ook naar onze Innovatieroute vertalen. In 2017 loopt deze immers langs de exposanten die oplossingen voorstellen om tot een digitale transformatie van maintenance en cleantech te komen. Een andere topic uit de enquêteresultaten is kostenbesparing. Vandaar dat we een Conferentie plannen over de tools en methodieken om een efficiënter assetmanagementsysteem te realiseren. Ten slotte willen we de bezoekers meer informatie geven over een derde topic waaraan de doelgroep veel belang hecht: conditiebewaking. Dit onderwerp zal via praktijkgerichte workshops vanuit vier perspectieven worden benaderd: pompen, elektromotoren, versnellingsbakken en smeringen. Bedoeling is de participanten telkens meer inzicht te geven in faalmechanismen, het belang van een goed ontwerp, de mogelijkheden inzake preventief en predictief onderhoud, potentiële technische verbeteringen, ...”