Autoharsen met verlaagde voetafdruk

Het gaat om een PP-soort met talk en een versie met UV-gestabiliseerde polycarbonaat en PET. De met productie verbonden CO2-uitstoot is verlaagd door een recyclaatgehalte van 29%. Een interne levenscyclusanalyse heeft uitgewezen dat dit tot 24% lagere ecologische voetafdruk leidt vergeleken met maagdelijke polymeren. ●