4 redenen voor preventief onderhoud aan stoominstallatie

icon.highlightedarticle.dark Onderhoud
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: 4 redenen voor preventief onderhoud aan stoominstallatie

Een stoominstallatie heeft een lange levensduur, maar dat hangt wel sterk af van het onderhoud dat aan de installatie wordt uitgevoerd. Scharff Techniek adviseert alle stoomgebruikers om met regelmaat onderhoud uit te voeren, zowel aan de stoomketel als de bijbehorende appendages. Waarom is preventief onderhoud zo belangrijk? Scharff Techniek geeft een viertal redenen:

1. Allereerst is het van belang voor de veiligheid. Soms wordt er tijdens een inspectie schade gesignaleerd, waardoor een gevaarlijke situatie wordt voorkomen.
2. Preventief onderhoud voorkomt storingen en schade. Hierdoor komt het productieproces zo min mogelijk stil te liggen op ongewenste momenten.
3. De totale levensduur van de stoomketel wordt verlengt door het verminderde aantal storingen en schade. Een dubbele win dus.
4. U investeert met preventief onderhoud in lagere reparatiekost, en in tijd- en kostenbesparing doordat de productie niet op ongewenste momenten stil komt te liggen.

De problemen die wij tegenkomen, hadden vaak tijdens een preventieve inspectie ondervangen kunnen worden. Wat voor controles en preventief onderhoud kan u dan uitvoeren?

Wettelijke keuringen
Elke stoomketel moet één of meerdere keuringen ondergaan. Deze druk en brander gerelateerde keuringen zijn wettelijk bepaald. Daarbij wordt gekeken of de stoomketel voldoet aan alle normeringen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. De frequentie verschilt per stoomketel.

Groot preventief onderhoud
Scharff Techniek maakt onderscheid in grote en kleine onderhoudswerkzaamheden. Tijdens groot onderhoud wordt een uitvoerige jaarlijkse inspectie uitgevoerd. Hierbij wordt vastgesteld of de stoominstallatie naar behoren werkt. Daarnaast wordt gecontroleerd of er afwijkingen zijn die verholpen moeten worden door reparatie of extra onderhoud. Het grotere onderhoud kan worden uitbesteed bij Scharff Techniek in de vorm van een onderhoud en servicecontract.

Wanneer er alleen groot onderhoud wordt uitvoert, kunt u nog steeds voor nare verrassingen komen te staan. Dit kan meestal voorkomen worden door op regelmatige basis klein onderhoud uit te voeren aan de stoomketel en bijbehorende appendages.

Preventief klein onderhoud
Door frequente inspecties, kan eerder worden ingegrepen als de conditie van de stoominstallatie afwijkt. Door bijvoorbeeld eens per 72 uur het voedingswater te controleren, kan worden vastgesteld of het de juiste meetwaarden bevat. Wanneer er gedurende een langere periode te kalkrijk water wordt gebruikt om de stoomketel te voeden, kunnen leidingen langzaam dichtslibben door kalkafzettingen. Natuurlijk zijn er methoden om de leidingen weer schoon te maken, maar voorkomen is beter dan genezen. Wanneer er langer niets wordt gedaan om het probleem te verhelpen, kan het zijn dat de leidingen zodanig dichtslibben dat zelfs die laatste methoden niet meer werken. In dat geval moeten de leidingen worden vervangen. Een dure ingreep wat gemakkelijk voorkomen had kunnen worden.

Geïnteresseerd in extra informatie over onderhoud van een stoominstallatie? Of wilt u meer informatie over een onderhoud en servicecontact? Neem dan contact met ons op.

Geschreven door

Logo van:4 redenen voor preventief onderhoud aan stoominstallatie

Scharff Techniek BV

Scharff Techniek is specialist op het gebied van stoom. Wij leveren en installeren: Elektrische Stoomketels Gasgestookte Stoomketels en Stoomgeneratoren Thermische Olieketels Toepassingen voor Clean Steam Verhuur (elektrische) stoomketels Waterontharders en... Lees meer