2018: Trends in de techniekbranche

Laatste wijziging: 8 mei 2023

Duurzaamheid, systeemintegratie en een kwalitatief tekort aan technici zijn slechts enkele termen die in 2018 veelvuldig gaan langskomen. Het zijn ontwikkelingen in een bepaalde richting op de lange termijn; het is niet zo dat deze kernwoorden nieuw zijn. Wel zijn er vorderingen en verschuivingen binnen deze trends. In deze blog neem ik je mee door de belangrijkste drie ontwikkelingen in de techniekbranche, zodat je weet wat jou in 2018 te wachten staat.

1.Duurzaamheid: ieder huis en iedere organisatie energieneutraal
Het CPB voorspelt dat het economisch herstel aanhoudt. In 2018-2021 is de verwachte groei 1,8% per jaar. Mede door deze ontwikkeling komt duurzaamheid hoger op de prioriteitenlijst te staan. Er is nu ruimte voor investeringen. Organisaties gaan aan de slag met duurzame productie; gebouwen worden energieneutraal.

Organisaties gaan actief aan de slag met hun energie-inkoop: wat kopen we aan energie in om onze productie te draaien? Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar verdere isolatiemogelijkheden, zodat er minder ‘energy waste’ is. Ook energiebronnen zoals water en wind worden komend jaar vaker ingezet. In plaats van hoge productie-aantallen streven organisaties naar een zuinige productie.
‘Duurzaamheid’ is al tijden een veelgehoorde kreet, maar in 2018 wordt het begrip écht geladen. Deze ontwikkeling heeft binnen de techniek met name invloed op de installatiewereld. Er vindt een verschuiving plaats in de relevantie van bepaalde functies. Beroepen als verwarmingsmonteur zullen minder vaak voorkomen, terwijl installateurs voor warmtepompsystemen, zonnepanelen en brandstofcellen veelgevraagd worden.

2.Systeemintegraties: van mono- naar multidisciplinair
Systemen zijn niet langer op zichzelf functionerend, ofwel monodisciplinair. Alle systemen worden met elkaar geïntegreerd. Denk aan een koppeling tussen verwarming, verlichting en beveiliging in een gebouwbeheersysteem. We bewegen naar ‘allround multidisciplinaire systemen’.

Deze verschuiving vergt nieuwe vaardigheden van technisch personeel. Bouwen en aanleggen van systemen wordt minder relevant; service en onderhoud gaat de boventoon voeren. Bovendien is het zaak dat technici kennis hebben van alle verschillende disciplines die met elkaar geïntegreerd zijn. Het is de taak van de monteur om te zorgen dat het totale systeem optimaal werkt en blijft werken.

3.Tekort aan technici: kwalitatief tekort voert de boventoon
Mede door de verschuiving van mono- naar multidisciplinaire systemen stellen bedrijven andere eisen aan technici. In de industrie worden steeds vaker machines aan internet gekoppeld. In deze constructie kan data-analyse helpen bij het voorkomen van storingen. Gebruikers dienen hiervan kennis te hebben, want de gebruiker lost de storing op.
Industrie 4.0, oftewel IoT, Virtual Reality en Artificial Intelligence zijn opkomend in de techniek. De ‘traditionele’ monteur, die bijvoorbeeld goed kan lassen, heeft in de basis de kennis niet in huis om deze IT-ontwikkelingen in zijn werkzaamheden te integreren. Dit betekent dat hij of moet ontwikkelen op dit gebied, of ingezet moet worden daar waar zijn specialisme ligt.

Kennis wordt minder interessant; deze is altijd binnen handbereik. Alles is op te zoeken. Vaardigheden worden des te belangrijker. Inzicht, begrip en een houding van continu ontwikkelen, dát is wat er van technisch medewerkers gevraagd wordt.

De technicus staat komend jaar dichterbij de informatie van de machine en hij gaat zich bezig houden met de installatie van nieuwe technieken op het gebied van energie. Hij moet beschikken over probleemoplossend vermogen en analytisch inzicht, vanwege de groter wordende complexiteit van problemen en storingen. Wel is de technicus nog altijd iemand die vanuit pragmatisch oogpunt een oplossing kan bedenken én uitvoeren. Dát is 2018.

Geschreven door

ROVC Opleidingen, Advies en Implementatie

ROVC is marktleider op het gebied van trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. Jaarlijks volgen meer dan 13.000 mensen een praktijkgerichte opleiding bij ROVC met als doel efficiënter, daadkrachtiger en... Lees meer