De nieuwe serie Zenit GRG versnijdende dompelpompen zijn nu nòg verder door ontwikkeld, waardoor de pompen nòg meer vervuiling aan kunnen en de kans op verstoppingen vrijwel nihil is. De betrouwbaarheid van uw afvalwatersysteem wordt hiermee sterk verbeterd en uw onderhoudskosten worden hierdoor drastisch gereduceerd. Bekijk de video om te zien waar deze nieuwe serie pompen toe in staat zijn.

Geschreven door