Veel installaties in de voedingsmiddelenindustrie zijn van roestvrijstaal. Om ervoor te zorgen dat deze processystemen volledig lekvrij zijn, wordt er vaak op bepaalde punten gebruik gemaakt van rubberen pakkingen. En over die pakkingen wil ik in dit expertartikel hebben. Ik kom bij diverse voedingsmiddelenbedrijven over de vloer die hun ‘rubbers’ goed onder controle hebben. Ze hebben keurig in kaart gebracht waar de pakkingen in het processysteem zitten en wanneer ze vervangen moeten worden. Maar ik kom ook regelmatig ‘verloren plekjes’ tegen. Bij verloren plekjes in een proces denk je misschien aan de plekken waar procesoperators en andere medewerkers voor hun dagelijkse werkzaamheden niet hoeven te komen, bijvoorbeeld boven op een tank of ergens achter weggestopt. Toch zijn dit niet de locaties die ik bedoel. Mij gaat het om de plekken en holtes die zijn opgevuld met pakkingen. Van sommige pakkingen is het bekend dat ze er zitten en dat ze vervangen moeten worden. Soms gebeurt dit preventief, soms pas wanneer er lekkages zijn geconstateerd. Naast deze pakkingen is er nog een groep rubber afsluitingen die vergeten wordt. Dit komt met name omdat we ze niet zien. Ze zijn essentieel in alle processen, maar vormen zo’n klein onderdeel dat ze over het hoofd worden gezien. Een kwalijke zaak, want elk onderdeel van rubber moet een keer vervangen worden. Wanneer niet gedocumenteerd is waar ze in het systeem zitten, kan het nog een hels karwei zijn om ze allemaal terug te vinden. Ik zie deze vergeten pakkingen in mijn vakgebied met name bij monsternamekranen. Buiten het feit dat de membranen vervangen moeten worden om het proces onder controle te houden, zijn sommige monsternamepunten ook geïnstalleerd met een pakking. Omdat deze vaak wat verzonken zitten in de kraan, denk hierbij bij een varivent-aansluiting, worden ze snel vergeten. Mijn missie is om de vergeten rubbers meer onder de aandacht te brengen. Weet jij waar alle rubber pakkingen en membranen in jouw proces zitten? Anna Marijke Zwarts Specialist monstername, slangen en filtratie voedingsindustrie