🇩🇰 Kopenhagen, Denemarken De Deense zuivelcoöperatie Arla Foods wil met duurzame vrachtwagens, groene stroom en energiezuinige oplossingen niet 30 maar 63% teruggaan in de CO2-uitstoot om zo binnen de beoogde maximale opwarming van de aarde van 1,5°C te kunnen blijven. Na klimaatchecks op bijna 8.000 Arla-melkveehouderijen om daar de uitstoot van broeikasgassen versneld terug te dringen, gaat er nu 40% meer geïnvesteerd worden om nog meer reducties te halen. In totaal gaat het om een bedrag van 4 miljard euro. Zo moeten voertuigen op hernieuwbare brandstoffen gaan rijden, wordt er scherp gekeken naar indirecte emissies door ingekochte elektriciteit, stoom, verwarming of koeling, evenals voor aangekochte goederen en diensten. ●

CO2-reductie