Syngasfabriek Delfzijl

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
44 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Syngasfabriek Delfzijl

Gasunie en Perpetual Next gaan € 60 miljoen investeren in een nieuwe fabriek in Delfzijl die op duurzame wijze uit syngas groen gas moet gaan produceren. Perpetual Next levert hiervoor de benodigde torrefactietechnologie. De bouw moet in het najaar 2022 beginnen en de faciliteit moet in 2024 operationeel zijn. Er wordt gestart met een groengasproductie van 12 miljoen m3 per jaar om verder op te schalen naar 40 of zelfs 120 miljoen m3 op jaarbasis.

Perpetual Next levert de technologie om organische reststromen, groenafval en sloophout via torrefactie om te zetten naar hoogwaardige hernieuwbare grondstof. Door in twee verhittingsstappen te vergassen, een ontwikkeling van technologie-partner Torrgas, ontstaat syngas dat een bouwsteen is voor diverse chemische toepassingen en (petro}chemische grondstoffen en/of aardgas vervangt. Uit syngas kan onder meer groengas, methanol en waterstof worden gemaakt.

Bij de torrefactie ontstaat het bijproduct bio-char: een zuivere vorm van koolstof die gebruikt kan worden als grondverbeteraar, in waterzuivering en voor de reiniging van schoorsteengassen van fabrieken. Dit bijproduct is belangrijk voor de economische haalbaarheid van het torrefactieproces. Fase 1 van dit project richt zich voornamelijk op het maken van groengas voor verdere distributie via het bestaande aardgasnet van Gasunie.

De productie van syngas draagt volgens Gasunie bij aan de verwezenlijking van de ambities gesteld in het Klimaatakkoord: namelijk het produceren van 2 miljard m3 groengas in 2030.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark