Protocol beoordeling gassensoren gepubliceerd

icon.highlightedarticle.dark Regelgeving
31 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Protocol beoordeling gassensoren gepubliceerd

De technische specificatie voor de testprocedures en eisen voor de classificatie van sensorsystemen voor de bepaling van gasvormige verontreinigingen in de buitenlucht is gepubliceerd. De CEN/TS 17660-1 norm met de titel ‘Air quality – Performance evaluation of air quality sensor systems – Part 1: Gaseous pollutants in ambient air’ kan gebruikt worden om te beoordelen hoe nauwkeurig (goedkope) sensoren in de praktijk zijn.

Dit protocol met de prestatiekenmerken van gassensoren is volgens NEN bedoeld voor het meten van gasvormige verontreinigingen die vallen onder de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit, zoals stikstofdioxide (NO2). CEN/TS 17660-1 beschrijft de testprocedures en eisen voor de classificatie van sensorsystemen voor de bepaling van gasvormige verontreinigingen in de buitenlucht. Voor de classificatie worden zowel laboratorium- als veldtesten uitgevoerd.

Het protocol kan worden gebruikt voor sensoren voor het meten van stikstofoxiden (NO/NO2/NOx), koolstofmonoxide (CO), zwaveldioxide (SO2), ozon en benzeen. Als aan de hand van dit protocol duidelijk is hoe goed de sensoren meten, kan bepaald worden waarvoor ze kunnen worden ingezet en of ze bijvoorbeeld geschikt zijn voor indicatieve metingen in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit of voor burgerparticipatieprojecten.

De werkgroep die op dit protocol zat, ontwikkelt momenteel een deel 2 voor fijnstofsensoren CEN/TS 17660-2. Naar verwachting wordt dit protocol begin 2023 gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijvenicon.arrow--dark