Het probleem Een gerenommeerde sauzenproducent heeft veel verschillende producten welke op dezelfde vulmachine afgevuld moeten worden. Bij wisselingen tussen deze producten gaat echter veel tijd verloren met reiniging. Daarnaast verliest men steeds veel eindproduct dat nog in de leidingen aanwezig is. Oplossing Om productverlies tot een minimum te beperken en de benodigde omsteltijd zo veel mogelijk te verkorten kwamen onze engineers al snel uit op een product recovery system (pigging systeem). Hiermee kan nagenoeg de gehele leidinginhoud (in dit geval +/- 100l) terug gewonnen worden. Daarnaast wordt ook de reinigingstijd enorm ingekort, omdat na het piggen slechts een dunne productfilm achterblijft. Dit in tegenstelling tot een leiding geheel gevuld met viskeuze saus die moeilijk weg te spoelen is, waardoor veel tijd en chemicaliën verloren gaan. De grote uitdaging is de beperkte capaciteit van het buffervat van de vulmachine. Door de beperkte buffercapaciteit is het niet mogelijk de gehele inhoud van de leidingen in één keer op te vangen. Door het systeem zo op te bouwen dat de leiding gecontroleerd in meerdere korte stappen leeg gedrukt wordt, kan de eindgebruiker toch de gehele leidinginhoud terugwinnen en mee afvullen. Resultaat & Berekening Met deze oplossing wordt er 16 tot 18 ton aan eindproduct “terug gewonnen” per jaar, terwijl dit in de huidige situatie verloren ging. Met een gemiddelde waarde van € 3,- per kilo, resulteert dit in een besparing van € 48.000 tot wel € 54.000 netto per jaar op product alleen. Tevens is er per product wissel circa 1.5 tot 2 uur effectieve productietijd gewonnen en is het verbruik van chemicaliën en energie gereduceerd. Dit alles is gerealiseerd met een totale investering, inclusief installatie en automatisering, van € 50.000,- welke op basis van bovenstaande data binnen 1 jaar is terugverdiend.