Voordat Biogas in het nationale gasnet kan worden geïnjecteerd, wordt kooldioxide, zwavel en vocht verwijderd. De XMO2 zuurstoftransmitter maakt deel uit van een compleet multi-stream gasanalysesysteem voor het upgraden van biomethaan. Om veiligheidsredenen moet het O2 gehalte in CH4 (methaan) lager zijn dan 5% Lower Explosive Limit (LEL) De XMO2 meet daarvoor continue het O2 gehalte in het behandelde biogas voordat het word geïnjecteerd in het landelijk gasnet. De XMO2 maakt gebruik van bewezen thermo-paramagnetische technologie gecombineerd met een unieke compensatie voor variaties in de thermische eigenschappen van het achtergrondgas. Een speciale 3-curve kalibratie met CO2 / CH4 als achtergrondgas zorgt daarvoor. #Biogas #Panametrics #Gasanalyse #Oxygen

Zuurstoftransmitterbiogas