Meten van gassen in kassen

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie 25 april 2023
Article image of: Meten van gassen in kassen

Vantaa, Finland
Kooldioxidesensoren (CO2-sondes) van het Finse Vaisala, specialist in monitoringsystemen, ­spelen een rol in het klimaatneutraal maken van de Nederlandse kassenbouw. Wetenschappers van Wageningen University & Research meten met deze sensoren al ruim tien jaar de kooldioxidegehalten in de onderzoekskassen. In veel kassen wordt aardgas verbrand om het CO2-gehalte te verhogen, zodat planten er meer van kunnen opnemen, meer biomassa kunnen aanmaken en dus sneller groeien.

De hierbij geproduceerde warmte is meestal in de zomer niet nodig, daarom wordt gezocht naar klimaatneutrale alternatieven, zoals het benutten van kooldioxide die de industrie als restproduct uitstoot. In 2005 werd voor het eerst kooldioxide aan de Nederlandse kassen geleverd via een leidingnet dat is aangelegd door Organic Carbon Dioxide for Assimilation of Plants (OCAP).

Glastuinders betalen voor deze CO2-voorziening, die voornamelijk geleverd wordt door een bio-ethanolfabriek. Voor een optimale CO2-dosering ontwikkelde de WUR een simulatietool voor CO2-dosering – de ‘CO2-viewer’ – om de effecten van de doseerstrategie op de teelt te kunnen voorspellen. Van de oudere modelsondes worden er nu 150 vervangen door een nieuwer model. Voor de kalibratie van die sondes – het bepalen of ze altijd de juiste waarden aangeven – wordt gebruik gemaakt van gecertificeerde referentiegassen met hieraan een draagbare CO2-monitor (de Vaisala GM70) met een GMP252 CO2-sonde gekoppeld.

Dit is tevens een validatietool om geïnstalleerde sondes te controleren op hun werking. De uitgezonden 4-20 mA-signalen worden ingevoerd in ‘klimaatcomputers’ die zijn geprogrammeerd om de kassen automatisch te beheren. Vallen de kooldioxides buiten de gewenste bandbreedte, dan slaat het systeem alarm. Zo kan altijd naar een optimum in de kooldioxidebehoefte worden gestreefd.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark