In biofarmaceutische processen komen filtratiestappen veelvuldig voor. Denk maar aan clarificatie, ombuffering en concentratie van een product met TFF (tangential flow filtration) of het filtreren van een intermediair en het steriel filtreren van een eindproduct met NFF (normal flow filtration). Voor een succesvol resultaat zijn er enkele zaken die je in acht moet nemen. Bij filtratie schuilt het gevaar vooral in de mogelijke drukken die kunnen ontstaan. Hoe hoger de druk, hoe groter de kans op lekkage van kostbare producten. In een flow path zijn vaak veel connectiepunten aanwezig om het systeem veelzijdig te maken. Deze connectiepunten, met de gebruikte tubing, moeten de verwachte procesdrukken kunnen weerstaan. Voor zeer lage drukken zijn standaardoplossingen meestal wel geschikt. Als de drukken stijgen, zijn aangepaste componenten aangewezen, zoals braided tubing, hoses en verstevigde connecties. Ook een te hoge piekdruk kan de integriteit van het filter aantasten, waardoor deeltjes in het filtraat terechtkomen. Dit kan nefaste gevolgen hebben voor de kwaliteit van het product. Daarom wordt aangeraden de filtratiestap uit te voeren met drukbeheersing. Ook is het verstandig na elke filtratiestap de integriteit van het filter te testen met bijvoorbeeld een NWP-test (normalised water permeability-test). De markt kiest steeds vaker voor single-use-oplossingen, ook bij het samenstellen van een flow path. Ten eerste om de tijdswinst, aangezien single-use producten reinigingsprocedures overbodig maken en het voorbereidend werk beperkt is. Daarnaast om de flexibiliteit en de maatoplossingen. Maar het belangrijkste argument is misschien wel dat de kans op kruisbesmetting wordt geëlimineerd. Tegenwoordig is het eenvoudig om een volledig disposable flow path te bouwen. Voor het meten van procesparameters zoals druk, flow rate, turbiditeit en conductiviteit bestaan er single-use-sensoren. Bij de pompkeuze kun je opteren voor disposable pompkoppen. Bij zoveel mogelijkheden is het verstandig om advies te vragen aan de leverancier. Zo ben je zeker van de beste oplossing voor je filtratiestap.