‘Bied de procesindustrie één aanspreekpunt’

Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: ‘Bied de procesindustrie één aanspreekpunt’

Eén aanspreekpunt, korte lijnen, grip op de kosten en alle disciplines onder één dak. Dat is wat de procesindustrie wil, stellen Michiel Werner van Flowfirm en Richard van den Boogaard van Strakker Doren Engineers. De engineeringspecialist en bouwer van proceslijnen de industriële ICT-specialist bundelen de krachten in Starcker. ‘Klanten zijn op zoek naar het totaalplaatje’

Pieter van den Brand | Fotografie: Marco Vellinga

Flowfirm en Van Doren Engineers zijn al langer kind aan huis bij de grote namen in de food en farmaceutische industrie. Regelmatig werken de bedrijven intensief samen bij klanten. Flowfirm als specialist in ontwerp, engineering en bouw van procesinstallaties en Van Doren als expert in elektrotechniek, industriële automatisering en productie-ICT. “Vaak ging het dan om afzonderlijke opdrachten”, vertelt manager operations Richard van den Boogaard van Van Doren. “De klant gaf een stuk van een project aan ons en een deel aan Flowfirm. Als je dan niet oplette, kwam je ook wel eens tegenover elkaar te staan. We merkten dat de knowhow niet altijd aanwezig is bij klanten, om een goede match te maken.”

Totaalplaatje

“Klanten gaven zelf aan behoefte te hebben aan één aanspreekpunt en aan één partij die hen totaal ontzorgt, van het bedenken van een oplossing tot aan de uitvoering, de oplevering en service en onderhoud van een installatie. Ze zijn op zoek naar het totaalplaatje”, vervolgt Van den Boogaard. Om aan deze wens gehoor te geven, staken de beide bedrijven de koppen bij elkaar en kwamen tot de oprichting van een gezamenlijke onderneming: Starcker.

“Een krachtige naam”, zegt managing director Michiel Werner van Flowfirm, “die benadrukt dat we elkaar aanvullen. Samen hebben we ruim 450 specialisten in huis. Alle benodigde kennis en disciplines zitten onder één dak. Klanten hebben één aanspreekpunt en iedereen kan sneller schakelen. We hoeven niet langer naar elkaar te wijzen, want we maken één planning. Dat betekent ook dat de perceptie bij onze medewerkers anders wordt. Bij elke aanvraag die we binnenkrijgen, stellen we de benodigde expertise uit de eigen gelederen samen. In de toekomst zullen onze mensen steeds nadrukkelijker in een Starcker-omgeving gaan werken. Naar buiten toe hebben ze al uniforme werkkleding. Het moet voor hen voelen alsof ze deel van het Nederlands elftal uitmaken. Intern hebben we onze medewerkers goed geïnformeerd wat het doel van Starcker is.”

Article image of: ‘Bied de procesindustrie één aanspreekpunt’

Kostenbeheersing

Van den Boogaard en Werner zien dat procesbedrijven grote moeite hebben om bij uitbreidings- en vernieuwingsprojecten budgetten te bepalen en te beheersen. “De tendens is dat alles aan de voorkant niet goed is dichtgetimmerd en dat leidt dan tot kostenoverschrijdingen, omdat iedereen snel van start wil gaan”, legt Werner uit. “Wij beloven de klant dat als we eerder bij hem aan tafel zitten, hij meer grip krijgt op zijn investeringskosten”, vult Van den Boogaard aan.

“We kunnen dan de juiste gegevens verzamelen en de juiste stappen voorstellen, zodat de klant een installatie krijgt die werkt en binnen budget klaar is. Bovendien brengen we niet alleen proceskennis in, maar ook expertise in het schrijven van software en het generen van rapportages.” Inzicht in hoe installaties lopen, weet Van den Boogaard, is een absolute trend. “Bedrijven willen de data terug kunnen halen over batches die mis zijn gelopen. Dat zie je zowel in de food als de farma. Productveiligheid staat voorop. Ook daarvoor moet je vroeg aan tafel zitten, wil je straks aan de juiste knoppen kunnen draaien.”

“Hoe eerder we aan tafel zitten, hoe meer grip de klant krijgt op de ­investeringskosten”
Richard van den Boogaard, Starcker

Onafhankelijk

Werner benadrukt dat Starcker onafhankelijk is in de keuze welke apparatuur ingezet gaat worden. “Als je als bedrijf met de grote technische dienstverleners aan tafel zit, ben je veroordeeld tot hun merk equipment. Wij kijken naar het onderscheidend vermogen dat de klant kan creëren. Al zullen we niet aarzelen een bewezen concept te introduceren. Onze technologen en engineers hebben voldoende bagage om verschillende concepten voor te leggen.”

Het soort projecten waar beiden aan denken zijn niet alleen procesmodificaties, productoptimalisaties en veiligheidstrajecten, maar ook de inrichting van volledige proceslijnen. “Bij een aantal van onze klanten komen wij zeker in beeld, als ze een nieuwe lijn gaan bouwen”, zegt Werner. Een recent voorbeeldproject, waarbij de twee bedrijven van elkaars expertise hebben geprofiteerd, is de bouw van een doseerinstallatie voor sauzen bij een fabrikant van aardappelspecialiteiten.

Ook zat daar een Cleaning-in-Place (CIP)-installatie bij, om de proceslijn na elke batch te reinigen. “Eerst hebben we een proefopstelling ontwikkeld, om exact de juiste viscositeit van de verschillende sauzen te kunnen bepalen. Dankzij onze krachtenbundeling konden al onze disciplines gestroomlijnd samenwerken”, zegt Van den Boogaard.

Knowhow

Met Starcker verwachten Van den Boogaard en Werner beter in te kunnen spelen op het gemis aan procestechnologische kennis bij klanten. “Productiebedrijven zijn steeds meer gefocust op de productie”, legt Werner uit, “en niet zozeer op de technische omgeving. De tijd dat procestechnologen en technisch specialisten lange tijd in één fabriek van een bedrijf werkten, is allang voorbij. De expertise rond het functioneren van processen, is niet altijd meer volledig beschikbaar. Wij kunnen dat gat dan opvullen. We zijn goed ingewijd in de productieprocessen van de food en de pharma. Bij de klanten waar we al langer voor werken, kennen we bovendien de eigenschappen van producten en de grondstoffen die ze verwerken. Dat soort knowhow is onze toegevoegde waarde.”

Article image of: ‘Bied de procesindustrie één aanspreekpunt’

Duurzaamheid

De twee bespeuren nog een belangrijke wens in de markt: bedrijven willen steeds duurzamer opereren, om zo ook kosten te besparen. “Ze zoeken in hun processen naar technische oplossingen, om toch dezelfde kwaliteit producten te maken maar dan met minder energie of water, bijvoorbeeld door een aangepast productieproces of door warmteterugwinning of hergebruik van proceswater in het proces. Dat laatste hebben we al voor een klant in de aardappelverwerkende industrie kunnen regelen. Daarvoor moest hij zijn warme proceswater nog gewoon lozen”, zegt Van den Boogaard.

Utility-plein

Een tweede succesvol project uit deze categorie, dat de twee bedrijven samen al hebben gedaan, is het ontwerp en de engineering en het mechanisch gereed maken van een ‘utility-plein’ bij een zuivelfabrikant voor het koelen van het productieproces. “We hebben dat zo efficiënt kunnen doen dat het bedrijf een van zijn koelunits helemaal niet meer hoeft te gebruiken en alleen maar voor het geval van een calamiteit stand-by hoeft te houden”, vertelt Werner. “Ook hier heeft het feit dat onze specialisten organisatorisch zo nauw samen kunnen werken beslist bijgedragen aan het welslagen van dit project. Alles kwam tegelijkertijd gereed en ook binnen budget.”

“We zijn goed ingewijd in de ­productieprocessen en de ­eigenschappen van producten en grond­stoffen; dat soort ­knowhow is onze ­toegevoegde waarde”
Michiel Werner, Starcker

Leerfabriek

Dat betekent ook, beseffen beiden, dat Starcker de eigen technische bagage op peil moet houden. De schaarste aan gekwalificeerd technisch personeel is overal voelbaar. Maar daar is wat op gevonden. De twee gaan gezamenlijk een leeromgeving inrichten, en wel een limonadefabriek.

“Het gaat niet zozeer om dit product”, vertelt Werner, “maar in deze fabriek kunnen studenten van de verschillende opleidingen in een echte productieomgeving de standaardprocessen in de vingers krijgen. Er komt ook een escape-room bij: doel is samen als team een procesinstallatie aan de gang krijgen.”

De onderdelen van de fabriek zijn al gekocht. Begin volgend jaar moet de leerfabriek operationeel zijn. “We kunnen als land alleen onze positie als tweede voedselproducent van de wereld behouden, als we investeren in de technici van de toekomst. Daarom willen we hiermee onze nek uitsteken. We willen iedereen enthousiasmeren voor techniek, ook de jeugd en hun ouders.” ●

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark