ISO 20560-conforme leidingmerkers ISO 20560-leidingmerkers zijn wereldwijd erkend. Het gebruik van leidingmerkers conform ISO 20560 verhoogt de veiligheid in uw bedrijf. Deze leidingmerkers zijn een combinatie van twee kleurzones: * de kleurzone voor basisidentificatie, waarin u de leidinginhoud en aanvullende veiligheidsinformatie, zoals druk, temperatuur en snelheid, kunt vermelden * de veiligheidskleur om een verhoogd risico te visualiseren, door middel van GHS/CLP- of ISO 7010-waarschuwingspictogrammen Kleurcodering Kleurcodering valt uiteen in twee groepen: basisidentificatie en veiligheidsindentificatie. Voor de laatste groep is het eenvoudig, deze is geel. De basisidentificatie kent verschillende kleuren voor verschillende media. Bijvoorbeeld groen voor water en blauw voor lucht. Zie afb. 2 voor een overzicht. Waarschuwingssymbolen De Europese Unie eist dat gevaarlijke stoffen worden voorzien van relevante GHS/CLP-symbolen. Andere symbolen kunnen worden toegevoegd, zoals een ISO 7010-waarschuwingssymbool voor hete oppervlakken. Alle relevante GHS/CLP-symbolen moeten gegroepeerd worden aan één zijde en op de gele veiligheidskleur weergegeven worden. Zie afb. 3 voor verschillende symbolen. Leidingmerkers Afb. 1 geeft een voorbeeld van een toepassing. Symbolen en kleuren zijn samengevoegd op vlakken die aan de norm voldoen. Volg de meer informatie link voor een overzicht van voorbedrukte leidingmerkers en informatie over eigen leidingmerkers printen. Brady organiseert een gratis webinar, waarin alle informatie overzichtelijk wordt gepresenteerd. Zie de link hieronder.