Slechte uitlijning belangrijkste oorzaak schadegevallen Ongeveer de helft van alle schadegevallen aan pompen en procesapparatuur blijkt veroorzaakt te worden door een verkeerde uitlijning van de pomp. Veel technische problemen zijn ten eerste te wijten aan de slechte uitlijning bij de as-as-verbinding tussen de pomp en de gekoppelde motor. Maar ook de uitlijning van de aansluitflenzen t.o.v. het leidingwerk speelt een zeer belangrijke rol. Door een verkeerde uitlijning tussen de aansluitflenzen van pompen en leidingen staan pompen namelijk onder spanning gemonteerd in het leidingwerk, waardoor serieuze problemen kunnen ontstaan bij zowel de pomp als de rest van de installatie. Bespaar op onderhoud Door de juiste uitlijning van een pomp t.o.v. de gekoppelde motor en t.o.v. het leidingwerk kunt de volgende technische problemen en nadelen voorkomen: vroegtijdige uitval van lagers; lekkage van keerringen en mechanical seals; extra warmteontwikkeling in lagers en koppeling; extra stroomverbruik; trillingen aan motoren, pompen en leidingwerk; onnodig geluidsoverlast; eventuele gevolgschade een pomp en installatie. De precieze uitlijning van pompen is dus cruciaal voor elk productieproces. Door hier voldoende aandacht aan te besteden voorkomt u niet alleen bovengenoemde problemen maar ook de hierdoor onnodig veroorzaakte downtime van uw productieproces. U bespaart tevens aanzienlijk op de onderhoudskosten van uw pompen en gehele installatie. De uitlijningsmethoden De juiste uitlijning van een pomp begint altijd bij een solide fundatie. De fundatie, die meestal op voeten wordt opgesteld, dient eerst nauwkeurig afgesteld te worden, waardoor een stabiele ondergrond voor de pomp en motor wordt gecreëerd. Daarna kan de pomp met het leidingwerk worden uitgelijnd. Voor deze uitlijning volstaat in de meeste gevallen een eenvoudige visuele controle. Vervolgens dient de motor goed in lijn te worden gezet met de pomp. Er bestaan 3 verschillende methoden om de uitlijning tussen pomp en motor te controleren. Naast haarliniaal en meetklokken kan er ook gebruik worden gemaakt van een digitaal uitlijnsysteem. Zoals in bijgaande tabel getoond heeft elke methode zijn specifieke voor- en nadelen. Uiteraard blijft de kwaliteit van de uitlijning sterk afhankelijk van de ervaring van de monteur. Shaft Alignment Report (Asuitlijningsrapport) Onze ervaren Service Engineers maken altijd gebruik van een geavanceerd digital uitlijnsysteem (zie foto). Hiermee kunnen wij de uitlijning van elke pomp uiterst nauwkeurig controleren en, indien nodig, corrigeren. Bij de uitlijning van pomp en motor zoeken onze monteurs naar hoekfouten (angular errors) en parallelfouten (Offseterrors), in zowel het verticale als het horizontale vlak. Na de meting kunnen de afwijkingen worden gecorrigeerd. Voor het corrigeren in het vertikale vlak maken onze monteurs gebruik van RVS vulplaten. In het horizontale vlak wordt de gevonden afwijking gecorrigeerd door het verschuiven van de motor totdat beide hartlijnen, binnen de tolerantie, in lijn liggen. De resultaten van de uitgevoerde uitlijning worden door onze Service Engineers gedetailleerd weergegeven in een overzichtelijke rapportage: de Shaft Alignment Report. Wilt u eenvoudig besparen op uw onderhoudskosten? Heeft u hulp nodig bij het controleren of uitlijnen van uw pomp(en)? De ervaren Service Engineers van Spin Pompen helpen u hier graag mee.

Geschreven door
Lobbenpompenvoedingsmiddelenpompen