Acht waterstoftankstations in Noord-Holland

27 december 2022
Article image of: Acht waterstoftankstations in Noord-Holland

In Noord-Holland moet een dekkend netwerk komen van minstens 8 waterstoftankstations voor zware voertuigen, zoals vrachtwagens, mobiele werktuigen en landbouwvoertuigen. Deze locaties worden ook economisch rendabel doordat ze de vraag naar waterstof stimuleren, staat te lezen in het convenant waterstof in zware mobiliteit, dat op 27 oktober door bijna 60 partijen is ondertekend in Haarlem.

De komst van deze waterstofstations moet het kip-ei probleem doorbreken in de markt voor waterstofgevoede voertuigen. Zonder tankstations geen waterstofvoertuigen, zonder gebruikers geen klanten voor de stations. Duurzame waterstof kan een duurzaam alternatief zijn voor de mobiliteit van vrachtwagens, mobiele werktuigen, landbouwvoertuigen en binnenvaart.

Doordat ondernemers nu geen stappen durven nemen, komt de ontwikkeling van waterstof onvoldoende van de grond. Nu bijna 60 partijen willen toewerken naar een dekkend netwerk van tankstations en voertuigen in Noord-Holland lijkt die patstelling doorbroken. De overstap naar waterstof biedt talloze kansen: gebruik van duurzame waterstof stoot niet alleen minder CO2 uit dan het gebruik van fossiele brandstoffen, het draagt ook bij aan een schonere lucht, omdat dit reukloze gas minder fijnstof en stikstof uitstoot. Dat zorgt voor een gezondere leefomgeving. Verder levert de overgang naar waterstof nieuwe banen op, in de techniek én in de wetenschap.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark