80GHz-radarsensoren voor ­niveaumeting

icon.highlightedarticle.dark Automatisering
18 april 2023
Article image of: 80GHz-radarsensoren voor ­niveaumeting

De Micropilot FMR60B en FMR62B niveausensoren van Endress+Hauser zijn bestand tegen agressieve media, extreme procestemperaturen tot
450 °C en kunnen zelfs op moeilijk bereikbare meetpunten uitgelezen worden. Dit maakt ze zeer geschikt voor de chemische en olie- en gasindustrie. De Ethernet-ALP communicatietechnologie in deze sensoren zorgt ervoor dat procesinstallaties klaar zijn voor digitalisering.

De contactloze sensoren geven nauwkeurig aan wat het niveau is in grote tanks, reactoren en reactorvaten. Keramische procesisolatie en een extra glazen afdichting beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Een detectiefunctie voor onderspanning voorkomt gevaarlijke omstandigheden in de installatie. Bij een storing verandert het kleurenscherm van groen naar rood, zodat de gebruiker mogelijke gevaren in één oogopslag ziet.

Installatie, ingebruikname en bediening is volgens de fabrikant eenvoudig. Analyses, controles, onderhoudswerkzaamheden en functiecontroles kunnen op afstand worden uitgevoerd op een smartphone of tablet.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark