Het Belgische Janssen Pharmaceutica gaat het eerste industriële warmtenet van de 4de generatie in Vlaanderen aanleggen. Dit warmtenet maakt intelligent gebruik van duurzame energiebronnen, water op lagere temperaturen en geïsoleerde leidingen. Het bedrijf gebruikt even veel elektriciteit als 38.000 Belgische gezinnen. Daarom kondigde het bedrijf aan fors te willen investeren in het gebruik van geothermie voor zijn industriële processen en de verwarming van zijn gebouwen. Door aardwarmte te combineren met het warmtenet zal de CO2-uitstoot van Janssen in België met 30% kunnen dalen. CEO Stef Heylen: “Janssen kan zo jaarlijks 15.900 ton CO2 besparen.” De aanleg van het warmtenet komt tot stand met financiële steun van het Vlaams Energie Agentschap, het Agentschap Innoveren en Ondernemen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.