Het Vlaamse VITO heeft in de Verenigde Arabische Emiraten een dochteronderneming geopend. Hiermee speelt het instituut in op de verduurzamingslag die ook in de traditioneel olierijke Golfstaten voor de deur staat. Dirk Fransaer, afgevaardigd bestuurder van VITO, ziet zonne-energie als een logische keuze: “De Arabische wereld staat voor de moeilijke taak om over te stappen op duurzame energiebronnen. In de zonnige Golfstaten ligt zonne-energie dan voor de hand. Walter Buydens komt aan het hoofd te staan van VITO Arabia. Hij gaat zich in eerste instantie richten op remote sensing, de ontwikkeling van duurzame bouwmaterialen, de optimalisatie van ontziltingsinstallaties en de aanleg van slimme steden. Bij de opening van de vestiging zei de Vlaamse minister van EZ dat hij veel verwacht van samenwerking rond het opvangen en hergebruiken van CO2. Bron: VITO