Met vaak maar bescheiden afmetingen maken sensoren in veel applicaties het verschil. Bijvoorbeeld in de Blue Battery van AquaBattery; een opslagsysteem voor elektrische energie dat gebruik maakt van membraantechniek, water en keukenzout. Voor het meten van het niveau van de vloeistoffen in de verschillende tanks zijn in de eigen werkplaats testen uitgevoerd met de ultrasoon sensoren van Elobau. Robuuste meetelementen met de juiste IP-klasse, gewenste nauwkeurigheid, meetbereik en de mogelijkheid om uit te lezen door de betreffende besturing. AquaBattery werd een aantal jaren opgericht door vijf jonge mannen die specifieke ideeën hadden over een goedkope maar doeltreffende manier om elektrische energie op te slaan. Een belangrijk thema in een tijd waarin een overschot aan energie dreigt als gevolg van overproductie van PV-panelen en terug leveren niet altijd mogelijk of lucratief (meer) is. Nu zijn er vele mogelijkheden om energie op te slaan, waarvan de reguliere ‘accu’ – die met lood- of lithiumcellen werkt – de meest bekende is. Een belangrijk nadeel van accu’s van dit type is echter dat de gebruikte materialen deels giftig zijn, bovendien duur én brandbaar, tot aan explosiegevaar aan toe. Hoe kan het anders? Met allen een achtergrond in het thema ‘water’, lag de oplossing voor Blue Battery in het opslaan van energie door gebruik te maken van het potentiaalverschil dat bestaat tussen zout en zoet water. “De techniek om juist elektriciteit te produceren door zout en zoet water langs membranen te laten stromen, is al bekend uit de jaren ’60” geeft COO Emil Goosen aan. “Door het principe om te draaien is het echter ook mogelijk met dezelfde membraantechnologie de energie op te slaan, en dat is precies wat er gebeurt in onze Blue Battery. Een systeem dat bestaat uit twee of drie tanks gecombineerd met leidingwerk, pompen en de membraansets. De besturing bepaalt op basis van de geleidbaarheid van de media, het niveau in de tanks en de druk welke vloeistoffen in welke richting moeten stromen om de accu naar wens op te laden of juist te ontladen.” In de eigen werkplaats in Leiderdorp zijn vele testen uitgevoerd met membraanpakketten en vermogens tot ongeveer 1 kW. Hiermee is uiteindelijk een opstelling ontwikkeld die in een eerste pilot in ‘the Green Village’ in Delft wordt getest. Emil Goosen: “Dit project is vooral uitgevoerd in het kader van ‘opschalen’. Een belangrijke stap omdat een dergelijke pilot moet uitwijzen dat de succesvolle werking op laboratoriumschaal ook in grotere systemen goed en betrouwbaar werkt. Deze eerste pilot maakt gebruik van 10 kuub zoet water, verdeeld over verschillende tanks. Inmiddels draait hij volledig naar wens en heeft ertoe geleid dat er nu ook wordt gewerkt aan een tweede en derde pilot waarmee we naar nog grotere vermogens gaan.” Niveaumeting Om het niveau in de tanks te meten werd in eerste instantie geëxperimenteerd met capacitieve sensoren.Deze bleken echter.. (download pdf)

Geschreven door