Nu de vraag naar natuurlijke en gezondere ingrediënten toeneemt (zoals de vraag naar snoepgoed met vitamines), vervangen producenten van chocola en zoetwaren de bestaande kunstmatige smaken, aroma’s en kleuren steeds vaker door natuurlijke additieven. Maar omdat deze additieven duurder zijn en verschillende vloeistoffen verschillende eigenschappen hebben (bijv. qua dichtheid en viscositeit) is hiervoor een bijzonder nauwkeurige technologie nodig, mede omdat die additieven traceerbaar moeten zijn. De gewenste flowoplossing moet niet alleen uitgebreide procesinformatie verschaffen, maar ook voor efficiëntere productielijnen, een betere productconsistentie en meer kwaliteit in het totale proces zorgen. Tegen die achtergrond hebben wij een ultrasone flowmeter voor kleine volumeflows ontwikkeld onder de naam ES-FLOW. Het gebruik van additieven (smaken, aroma’s en kleuren) vereist dat er kleine debieten gemeten en gecontroleerd kunnen worden. Daarvoor zijn echter niet veel alternatieven beschikbaar. Tegenwoordig maken veel producenten van zoetwaren gebruik van doseerpompen en vertrouwen zij op een positieve verplaatsing van de additieven. Maar hoe kun je er zeker van zijn dat het gewenste volume ook daadwerkelijk is verplaatst? En was de pomp wel de hele tijd afdoende gevuld met vloeistof? Of is er (deels) ook sprake geweest van ’dry-running’? Doseerpompen worden vaak gekalibreerd of ingesteld voor bepaalde vloeistoffen en debieten. Wanneer de omstandigheden in het productieproces veranderen of wanneer er op de fabricage van een ander product wordt overgeschakeld, moet er doorgaans opnieuw gekalibreerd worden. Dat kan tot lange uitvaltijden in het productieproces leiden. De ES-FLOW ultrasone volumeflowmeter beschikt over een geïntegreerde PID-regelaar om de pompen en kleppen aan te sturen. Hierdoor kan de gebruiker een volledig geautomatiseerd controlecircuit creëren met snelle responstijden. In nauwe samenwerking met TNO hebben wij een instrument ontwikkeld dat gebruik maakt van de Ultrasonic Wave Technology. Deze technologie wordt toegepast in onze ES-FLOW-lijn van ultrasone flow-meters voor het meten en regelen van vloeistofvolumedebieten tussen 4 tot 1500 ml/min onafhankelijk van de dichtheid, temperatuur en viscositeit van de vloeistof en met een nauwkeurigheid van 1% bij een snelheid van ± 1 ml/min. Veel bedrijven hanteren uiteenlopende productieprocessen die aan verschillende voorwaarden moeten voldoen. Daarnaast gebruiken zij vaak meerdere vloeistoffen, zoals toevoegingen of oplosmiddelen. De ES-FLOW ultrasone volumeflowmeter is vloeistofonafhankelijk en er is dus geen nieuwe kalibratie nodig als er op een andere vloeistof overgeschakeld wordt. Daarnaast kunnen ook niet-geleidende vloeistoffen, zoals gedistilleerd water, demiwater of oplosmiddelen, worden gemeten. Bovendien wordt de sensor niet beïnvloed door trillingen in de omgeving.

Geschreven door