In ATEX omgevingen kan de energie-inhoud van elektrostatische ontladingen de oorzaak zijn van brand en/of explosies. Aardingscontrole kan hiervoor een oplossing bieden. Indien men een product (vloeistof of poeder) wenst te verladen dat stroomt doorheen een verladingssysteem en contact maakt met pompen, kleppen, filters en pijpwanden, zal door wrijving statische elektriciteit opgebouwd worden. Als vervolgens het product in de vrachtwagen terecht komt, zal de tank van de tankwagen of bulkwagen op zijn beurt statisch opladen en blootgesteld worden aan een toenemende spanning. Bij deze opgebouwde spanningen is de kans dat een hoog energetisch elektrostatische vonk overspringt naar andere objecten met een lager potentiaal zeer groot. Deze nieuwe video geeft meer info over aardingscontrole voor vrachtwagens.