Het Nederlandse bedrijf SkyNRG, wereldmarktleider in duurzame brandstof voor de luchtvaart, heeft met haar partners KLM, SHV Energy en Schiphol de eerste duurzame kerosine productiefaciliteit van Europa aangekondigd. De fabriek wordt in Delfzijl gebouwd en zal vanaf 2022 gaan bijdragen aan een jaarlijkse afname van meer dan 250.000 ton CO2 in de luchtvaart. In het productieproces kiest SkyNRG voor een duurzame vorm van waterstof, gemaakt uit water en windenergie, door een samenwerking aan te gaan met het groene waterstofproject van Nouryon en Gasunie. De fabriek past daarmee in het duurzame ecosysteem van Chemport Europe. De fabriek is wereldwijd de eerste in zijn soort die speciaal voor vliegtuigbrandstof wordt gebouwd. Enkel rest- en afvalstromen van regionale industrieën, zoals gebruikt frituurvet, vormen de grondstoffen voor de fabriek. De duurzaamheid van de keten en de bijbehorende producten worden geborgd door certificering vanuit de Roundtable on Sustainable Biomaterials, de hoogste certificeringsstandaard voor biobrandstoffen. SkyNRG, gesteund door EIT Climate-KIC, brengt met de komst van deze fabriek en groot aantal pioniers samen, die stuk voor stuk gecommitteerd zijn aan de volgende fase van de ontwikkeling van deze supply chain: KLM, SHV Energy, Schiphol, Groeifonds, IFNN, EIT Climate-KIC, Groningen Seaports, Nouryon, Gasunie, Arcadis, Technip FMC, Haldor Topsoe, Desmet Ballestra, Susteen Technologies en MBP Solutions.