Bedrijven kunnen subsidie krijgen en hun investeringen aftrekken als zij hun energieverbruik volgens strikte richtlijnen registreren. Een zogenoemd BREAAM of ISO 50.001 certificaat levert dus geld op. Maar om zo’n certificaat te behalen is een gedegen energiemanagement systeem cruciaal. Het real-time monitoren van energiestromen geeft inzicht in het energieverbruik. Het maandelijks noteren van de meterstanden in een spreadsheet is een goed begin, maar dat leidt niet tot kennis en inzicht in de energieconsumptie. Een geautomatiseerd real-time monitoringssysteem van de belangrijkste energiegebruikers doet dat wel. Als een bepaalde installatie veel meer energie verbruikt dan in het verleden, kan dat direct wijzen op een defect of een onderhoudsprobleem. <b>SCADA voldoet niet </b> Veel bedrijven beschikken al over PLC’s en SCADA-systemen. Daarom worden nieuwe meters vaak aangesloten op bestaande PLC’s en de meetgegevens worden vervolgens gepresenteerd in de toch al aanwezige SCADA-pakketten. Toch is deze software niet echt geschikt voor het analyseren van energiepatronen. SCADA-systemen zijn in de jaren ‘70 namelijk ontworpen voor het bewaken van het productieproces. De focus ligt op het veilig besturen en monitoren van de productielijnen en niet op het analyseren en beheersen van energiepatronen. <b>Voordelen van energiemanagement</b> Energiemanagement systemen werken met het zogenaamde Plan-Do-Check-Act principe. Relevante indicatoren worden in het productieproces aangepast en daarna wordt gecheckt of er minder energie is verbruikt. Energiedata kunnen in het systeem ook worden vergeleken met ‘gebenchmarkte’ data zoals bijvoorbeeld de benodigde hoeveelheid energie per geproduceerd product. De gegevens kunnen daarnaast worden vergeleken met een periode uit het verleden en er kan snel worden vastgesteld of er sprake is van sluipverbruik. De energiemanager beschikt 24/7 over een helder en gebruiksvriendelijk overzicht op basis waarvan hij de energieconsumptie kan bijsturen. <b>Geautomatiseerde analyses</b> Energiemanagers worden door het energiemanagement-systeem ook via een mobiel alarm geattendeerd op afwijkingen. Dit soort algoritmes zijn echter lastig te implementeren in SCADA systemen. SCADA systemen zijn ook niet gemaakt om grote hoeveelheden productie- en energiedata op te slaan. In de praktijk wordt nu nog vaak gekozen voor een uitbreiding met het kostbare Historians, een systeem dat niet standaard voorziet in energieanalyses. Voor bedrijven die serieus willen besparen op de energiefactuur loont het echter beslist de moeite om te investeren in een gedegen energiemanagement systeem.

Geschreven door