Wesealit heeft onlangs een Pacific roerwerk seal gereviseerd en gemodificeerd. In een reactor vinden temperatuur- en/of drukschommelingen plaats. Bij dit roerwerk-seal ontstond de lekkage vanwege slijtage door slingering van de as. Dit was te constateren dankzij het aantreffen van een diep slijtagespoor aan de atmosfeerzijde van het seal. Slingering van de as heeft invloed op de geometrie waardoor lekkage aan de atmosfeerzijde kan ontstaan. Een modificatie van de loopvlakken is toegepast zodat deze minder hinder ondervinden van de slingering en hierdoor langer standhouden.

Geschreven door