Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in een rapport een aantal aanbevelingen opgesteld voor de omgang met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in een circulaire economie. Voor veel stoffen zijn al grenswaarden vastgesteld, maar die lijst is nog niet compleet, vindt de EU. Zo bleven kankerverwekkende en mutagene stoffen tot nu toe buiten beschouwing. Ook moet er meer aandacht komen voor wetgeving om te voorkomen dat eisen elkaar kunnen tegenspreken. Op korte termijn is het volgens het rapport belangrijk om producten en materialen te kiezen die voorrang krijgen bij het realiseren van