Onberispelijke hygiëne en nauwkeurig doseren zijn onontbeerlijk in de voedingsmiddelenindustrie. Om aan deze vereisten tegemoet te komen, biedt ProMinent naast geschikte en betrouwbare meet-, regel- en doseertechnologieën diverse installaties voor waterdesinfectie aan. Voedingsmiddelen bieden een ideale voedingsbodem voor micro-organismen en kunnen gemakkelijk met schadelijke stoffen en residuen worden belast die voor mensen een gevaar voor de gezondheid vormen. De gevaren daarvan zijn zeer verscheiden en kunnen zowel door het gebruikte drink- en verbruikswater als door verontreinigingen van de ingezette installaties en machines worden veroorzaakt. Vakkundige reiniging en desinfectie is daarom een basisvoorwaarde voor het kunnen naleven van de wettelijke richtlijnen. ProMinent biedt voor al deze uitdagingen een omvangrijk productprogramma aan. Te beginnen bij individuele oplossingen, tot en met complete op maat gesneden oplossingen voor alle productieprocessen. Desinfecteren, doseren, meten en regelen: met ProMinent alles onder controle.

Geschreven door