Ieder meetprincipe heeft zijn afhankelijkheden. Invloed van het te meten medium, de aggregatie-toestand, externe procesomstandigheden en het meetprincipe. Vaak worden flowmeters gekalibreerd op water of lucht en daarna toegepast op een ander medium. De praktijk heeft uitgewezen dat dit met de moderne meettechnieken ook heel goed mogelijk is. Maar voor sommige producten willen we nog beter meten en het allerbeste uit de meting halen onder alle omstandigheden. Kortgeleden heeft Endress+Hauser de Promass Q op de markt gebracht. Bij deze meter is zo’n alles wat mogelijk is gecompenseerd, tot aan de zwaartekracht aan toe. Hierdoor presteert deze meter beter dan welke andere flowmeter op de markt onder echte procesomstandigheden. Endress+Hauser heeft al langer een gepatenteerde methode om de invloed van viscositeit o.b.v. Reynolds nummer te compenseren. Hierdoor is het mogelijk om een flowmeter welke op water is gekalibreerd op hoog visceuse vloeistoffen toe te passen in Custody Transfer applicaties. Deze methode garandeert dat de meting altijd beter dan <0,2% presteert, wat nodig is voor een MI-005 toepassing. Op water presteert een dergelijke meter echter < 0,05% en als het om dure vloeistoffen gaat willen we natuurlijk al het mogelijke eruit halen. Daarom worden er op klantverzoek kalibraties uitgevoerd met vloeistoffen op de werkelijk gebruikte viscositeit. De kalibratiefactor die wordt bepaald, wordt overgenomen in de flowcomputer waardoor de nauwkeurigheid van het hele systeem de waterkalibratie heel dicht nadert. Deze kalibraties werden tot nu toe altijd bij een externe organisatie uitgevoerd, wat leidt tot langere levertijden en hoge kosten. Sinds vandaag (1 mei 2019) kan dat ook intern bij Endress+Hauser in Zwitserland worden uitgevoerd. Endress+Hauser heeft hiertoe een kalibratie installatie gebouwd waarmee kan worden gekalibreerd met viscositeiten tussen 15 en 300 cSt en diameters van 2”-16”. Deze installatie is natuurlijk zoals u van Endress+Hauser gewent bent geaccrediteerd volgend ISO-17025 en afgenomen door de Zwitserse Accreditatie Dienst (SAS) en voldoet aan OIML R117 en Api mpms ch. 4.8. De gevonden kalibratiefactor kan worden overgedragen aan de te gebruiken flowcomputer. Het is overigens ook mogelijk om on-site proover kalibraties te doen, de kalibratiefactoren over te zetten in de flowcomputer en met een speciaal door Endress+Hauser ontwikkeld algoritme real time te compenseren op veranderende viscositeit o.b.v. het gemeten Reynolds getal uit de Coriolis meter. Op deze manier haalt u het maximaal mogelijke uit een Coriolismeter en unmatched bij welk ander meetprincipe dan ook.