De opkomst van computers zorgde in de zeventiger jaren voor een snelle ontwikkeling van spectrometrie. Zowel online als in laboratoria werd de technologie meer toegepast. Complexe berekeningen voor chemometrie en multidimensionale kleuranalyses werden mogelijk. Computers zijn helaas weer beperkende factoren voor integratie van spectrometrie in bijvoorbeeld agrarische voertuigen, skid- en machinebouw. Embedded spectrometrie biedt dan grote kansen en Walter Karremans van Elscolab geeft een toelichting over de toepassing van deze innovatie. Embedded spectrometrie is een platform waarin de taken van de computer zijn overgenomen door de geïntegreerde elektronica van de spectrometer. De rekenkracht, snelheid en de directe communicatie met besturingssystemen wordt behouden. In de presentatie ‘Smart Sensing with Embedded Spectroscopy’ wordt de werkwijze toegelicht. De aanleiding van de innovatie en de eisen waar het platform aan moet voldoen komen aan de orde. De nadruk ligt daarbij op hard- en software, data security en communicatiemogelijkheden. De mogelijkheden gaan verder dan de compacte stand-alone UV/VIS/NIR spectrometer. De algemenere trend van ‘slimme meters’ is terug te zien in deze ontwikkeling en de lokale analyses bieden nieuwe kansen in het efficiënt en effectief beheersen van uw proces. Het volledige programma en aanmelden voor een bezoek aan de Instrumentatie & Analyse Dagen kijkt u op de website van het event.