Het moet gezegd: we zijn niet snel tevreden en willen dingen graag altijd precies weten. Daarom gaan we dan ook zelf op onderzoek uit om te bekijken hoe onze meter reageert op bijvoorbeeld lucht in de leiding. In onze transit-time meter zitten verschillende log-parameters en we wilden weten in welke parameters we veranderingen zouden zien als er lucht in het medium zou zitten. Het gaat hier dus niet om een doppler-meter die vooral geschikt is voor het meten van verstoorde of vervuilde vloeistoffen, maar juist een transit- time meter die hier in principe niet/minder voor geschikt is. Er zijn namelijk nog weleens situaties waarbij er sporadisch lucht in de leiding komt, wat grote gevolgen heeft voor de levensduur van de pomp. Het is voor ons dus heel belangrijk om te weten wanneer we dit tijdens onze meting waarnemen. Omdat we deze test niet op onze eigen pomptafel uit konden voeren, zijn we naar UFM gegaan waar we moedwillig lucht in het leidingsysteem konden laten trekken. Ter vergelijking hebben we ook een meter van UFM op het leidingwerk geplaatst om te zien hoe beiden meters op de luchtbellen zouden reageren. Dit gaf een mooie vergelijking aangezien het beiden hoogwaardige flowmeters zijn. Na twee dagen intensief meten, bleek hier een groot verschil in te zitten. Dit was op zichzelf al heel interessant om te zien en we zijn wat dit betreft een hoop wijzer geworden, maar desondanks zitten we nog met veel vragen en daarom gaan we binnenkort aanvullend praktijkonderzoek doen om dit verder uit te zoeken. Wordt dus vervolgd.

Geschreven door