Nederlandse zuivelondernemingen oriënteren zich steeds meer op mogelijkheden met VLOG-gecertificeerde melk. Om te kunnen voldoen aan de Duitse marktvraag naar bijvoorbeeld Nederlandse kaas waarin melk is verwerkt van koeien die GMO-vrije veevoer krijgen, worden melkveehouders meer en meer gevraagd melk te produceren volgens de Duitse standaard voor Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik (VLOG). Omdat deze melk in een aantoonbaar gescheiden melkstroom verwerkt dient te worden, investeren steeds meer zuivelverwerkers in gescheiden opslagcapaciteit. Over de afgelopen 20 jaar heeft Gpi zo goed als elk type zuiveltank of equipment type geproduceerd voor bijna alle grote zuivel merken van de wereld, waaronder rauwe melktanks, roombehandelingstanks, wheytanks, yoghurttanks en fermentatietanks. <b>FrieslandCampina</b> FrieslandCampina heeft snel ingespeeld op de vraag naar kaas, gemaakt volgens de VLOG-standaard. Hierdoor profiteert FrieslandCampina van een verstevigende positie op de Duitse markt, zegt Fridjov Broersen, Managing Director Cheese Retail Europe. ‘Omdat de vraag van Duitse klanten naar deze kaas groeit, hebben we meer ledenmelk nodig die voldoet aan de specifieke eisen die aan de productie van deze melk worden gesteld. <b>Wat betekent dit voor de zuivelverwerkers?</b> De zuivelverwerker dient aan te kunnen tonen dat de VLOG melk wordt afgenomen van melkveehouders die voldoen aan de VLOG-Standaard. Ingrediënten die gebruikt worden in de productie dienen ook te voldoen aan de gestelde criteria. Tevens dient de zuivelverwerker deze melk in een aantoonbare gescheiden melkstroom te verwerken, want de VLOG-melk mag niet in contact komen met de reguliere melk, dan geldt het keurmerk niet meer. Investeren in gescheiden opslagcapaciteit is dan ook noodzakelijk. Zuivelverwerkers zijn bezig met het bouwen van nieuwe hallen met verschillende melktanks. Er worden zelfs compleet nieuwe productiebedrijven opgezet voor het verwerken van VLOG melk. <b>Gpi Melktanks</b> Rauwe melktanks zijn geïsoleerde opslagtanks voor onbehandelde rauwe melk. Dit wordt over het algemeen opgeslagen in grote verticale tanks (silo’s) tot ongeveer 500m3. Door middel van een side entry roerwerk wordt de rauwe melk in beweging gehouden, om roomvorming te voorkomen. Een schuine bodem zorgt voor een goede uitloop. Gpi past standaard EHEDG ontwerp standaarden toe voor een hygiënisch ontwerp. Indien gewenst kunnen ook enkel EHEDG gecertificeerde onderdelen gebruikt worden.