Maar liefst 63% van de ondernemers in het MKB-metaal heeft als gevolg van de coronacrisis te maken met teruglopende omzetten. Een maand geleden was dit nog 37%. Dit blijkt uit, inmiddels het derde onderzoek, van Koninklijke Metaalunie naar de gevolgen van de coronacrisis bij MKB-metaalbedrijven. Vooruitkijkend naar de komende weken verwacht 79% van de bedrijven een verdere afname van de orderportefeuille, een maand geleden was dit 57%. Het vertrouwen onder de exporterende bedrijven om de coronacrisis te overleven is lager dan bij bedrijven die hun producten alleen in Nederland afzetten (63% versus 82%). Genomen maatregelen De belangrijkste maatregel waar bedrijven gebruik van maken, blijft de regeling loonkosten-subsidie NOW. Twee weken geleden gaf 30% van de bedrijven aan deze te hebben aangevraagd. In week 17 is dit opgelopen tot 41% van de bedrijven. In de afgelopen weken heeft een derde deel van de metaalbedrijven de flexibele schil afgebouwd en nog eens 18% verwacht dit de komende periode te gaan doen. Voor het eerst geven enkele respondenten aan dat men verwacht de komende weken vast personeel te moeten ontslaan. Een andere maatregel waar veel ondernemers gebruik van maken, is het uitstel van betalen van belastingen. Ontwikkeling omzet en orderportefeuille Ondanks het feit dat de sector zich kenmerkt door relatief lange orderportefeuilles, is de omzet in de afgelopen twee weken bij 63% van de bedrijven afgenomen. De gemiddelde omzetafname bij deze bedrijven is 25%. Een maand geleden gaf 37% van de bedrijven aan te maken te hebben met een omzetdaling van gemiddeld 30%. Ook de orderportefeuille neemt weer verder af. Een maand geleden nam bij 57% van de respondenten de orderportefeuille af. In week 17 is dat toegenomen tot acht van de tien bedrijven. De afname was ook in beide gevallen gemiddeld met 30%. De vooruitzichten voor de komende twee weken lijken op de realisatie in de afgelopen maand. Zeven op de tien bedrijven verwacht een verdere afname van de orderpositie met gemiddeld 30%. Vertrouwen in overleven Net als twee weken geleden hebben zeven op de tien ondernemers er veel vertrouwen in dat hun bedrijf door de coronacrisis komt. Een kwart geeft aan te twijfelen of dit gaat lukken en 3% heeft er weinig vertrouwen in. Onder de exporterende bedrijven is het vertrouwen veel lager dan bij niet exporterende bedrijven. Van de exporterende bedrijven heeft maar 63% er vertrouwen in dat het bedrijf de coronacrisis overleeft terwijl dit bij niet-exporterende bedrijven 82% is.

Geschreven door