Gasunie en Nouryon onderzoeken of het mogelijk is om in Delfzijl een grote elektrolysefabriek te bouwen. In de fabriek moet groene waterstof worden opgewekt voor methanolproducent BioMCN. De nieuwe fabriek moet een elektrolyser krijgen met een capaciteit van 20 megawatt. Gasunie en Nouryon verwachten nog dit jaar de definitieve investeringsbeslissing te kunnen nemen. Voor BioMCN is de samenwerking een belangrijke stap naar een circulaire economie. Bij de productie van methanol worden nu nog fossiele brandstoffen gebruikt. BioMCN produceert biomethanol, een biobrandstof die chemisch gezien gelijk is aan methanol. Bij de productie van biomethanol wordt geen gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen, wat bij methanol wel het geval is. Het bedrijf investeerde in 2017 nog ruim een miljoen euro in een nieuwe technologie om minder CO2 te gebruiken. Hierbij wordt CO2 die vrijkomt bij biogasproductie geïnjecteerd in de reactor bij BioMCN. Afzonderlijk van elkaar onderzoeken Gasunie en Nouryon ook met andere partners kansen voor de energiedrager. Gasunie werkt met Engie aan een fabriek met een elektrolyser van 100 megawatt. Die fabriek moet volgend jaar klaar zijn. Nouryon onderzoekt samen met Tata Steel kansen voor een waterstofcluster in Amsterdam. In 2030 willen 27 partijen uit heel Nederland dat er landelijk minimaal drie gigawatt aan groene waterstof wordt opgewekt.