Op initiatief van NEN en netbeheerders is op 24 september 2018 het ”Normalisatieplatform waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving” opgericht. Bij de oprichtingsbijeenkomst was een brede vertegenwoordiging aanwezig van netbeheerders, industrie en overheid. De eerste vergadering zal begin december plaatsvinden. Waterstof zal mogelijk een belangrijke rol innemen binnen de energietransitie. Dit leidt tot uiteenlopende vraagstukken. Uit de bijeenkomst is gebleken dat een platform voor coördinatie, kennisdeling, identificatie en prioritering binnen het normalisatielandschap zeer gewenst is. Op Europees en mondiaal niveau worden vele projecten, initiatieven en kennisplatforms op het gebied van waterstof ingericht. Met dit nationale initiatief krijgt de Nederlandse belanghebbende een platform waar in beeld wordt gebracht wat er speelt op het gebied van normalisatie, wat we willen en kunnen doen vanuit Nederland en op wat en welke wijze we kunnen invloed kunnen uitoefenen. Tevens kan het platform gebruikt worden voor de uitwisseling van ervaringen en kennis. U kunt als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving. Voor deelname aan of meer informatie over het normalisatieplatform: neem contact op met de consultants Energie van NEN.