Het lijkt er op dat waterstofauto’s toch langzaam maar zeker hun plek gaan veroveren. De eerste (serieproductie)auto’s op waterstof (brandstofcel) zijn al op de markt en er is een infrastructuur van waterstoftankstations benodigd, aldus NEN. Vandaar dat zij wijzen op de mogelijkheid om tot 24 augustus 2017 commentaar in te dienen op de EN 17127. Deze norm beschrijft de minimale vereisten om interoperabiliteit van waterstoftankstations te verzekeren, inclusief protocollen voor afleveren van gasvormig waterstof aan wegvoertuigen (brandstofcelauto’s). Dat laatste speelt weer een rol als u dat vervoert bijvoorbeeld. In Fluids Processing nr. 4 (26 september 2017) zullen we aandacht besteden aan het vervoer van gevaarlijke gassen. In de toekomst wordt er vanuit Europese regelgeving verwezen naar EN 17127. Het in Nederland toegezonden commentaar wordt besproken door leden van de Nederlandse normcommissie ‘Waterstof en Brandstofcellen’. Zij besluiten welk commentaar uiteindelijk door Nederland wordt ingediend bij CEN. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.