In Kallo is het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe propaandehydrogenatiefabriek (PDH). De nieuwe faciliteit zal de aanvoer van competitief propyleen verzekeren voor de Europese productievestigingen van Borealis en zijn verschillende klanten. De activiteiten van Borealis worden met de nieuwe faciliteit zuiniger en duurzamer. Men zal namelijk gebruikmaken van de Oleflex-technologie van Honeywell UOP, waarmee minder propaan wordt gebruikt terwijl er meer eigen waterstof wordt geproduceerd. Zo kan Borealis niet alleen in zijn eigen interne behoeften voorzien, maar ook in die van derden. Verder zal de ingebedde cogeneratie-eenheid een groot deel van de benodigde stoom en elektriciteit leveren. De nieuwe faciliteit zal een productiecapaciteit hebben van 750.000 ton propyleen per jaar en zal een honderdtal nieuwe voltijdse banen opleveren bij Borealis, plus twee à drie keer zoveel banen bij de toeleveranciers en onderaannemers in de streek. De fabriek vertegenwoordigt een investering van 1 miljard euro en wordt een van ‘s werelds grootste en zuinigste fabrieken in zijn soort. De opening is gepland medio 2022.