Aan boord van een zeegaand visserschip nauwkeurig wegen is geen sinecure. In de eerste plaats stampt en rolt het schip door de golven voortdurend. Verder veroorzaken de motoren, hijswerktuigen, lieren en dergelijke een veelvoud aan trillingen met de bijbehorende harmonischen. Gebruik makende van bestaande instrumentatie ontwikkelde PENKO Engineering een weegsysteem met ingebouwde compensatie voor alle genoemde storende effecten. Deze rekenkundige compensatie is mogelijk dank zij de ongeëvenaard hoge meetsnelheid en inwendige resolutie waarover deze instrumentatie beschikt. De beschikbaarheid van een betrouwbaar weeggegeven vormt de basis waarop de gevangen vis in batches is te doseren. In de praktijk blijkt het, dank zij deze werkwijze, mogelijk de batches vis met een, voor deze gebruiksomstandigheden ongekend hoge, nauwkeurigheid ≤ 1 % samen te stellen. Doordat de batches nauwkeurig gedoseerd worden behoeft de visser minder overgewicht te geven en dit ook niet in te vriezen. Dat betekent twee maal winst, in geld en voor het milieu. Ten slotte zijn de weeggegevens met het PENKO programma TP Datareporter direct beschikbaar, vast te leggen en te verwerken. Zo blijft meten weten.

Geschreven door