De samenwerking tussen Waterleidingbedrijven Vitens en Oasen met Logisticon Water Treatment voor het verwijderen van methaan met behulp van membraan ontgassing uit grondwater heeft tot mooie resultaten geleid. In 2014 ontwikkelde Logisticon Water Treatment voor Oasen een pilot unit voor membraanontgassing, waarmee onderzoek in Kamerik gedaan werd en vervolgens met een grotere unit voor productiebedrijf Rijerwaard in Ridderkerk. Voor Vitens is daarna een pilotinstallatie ontwikkeld welke tot wel 120 m3/uur grondwater kan zuiveren en opgelost methaan kan verwijderen. Deze unit maakt gebruik van ontgassingsmembranen/ membraancontactoren van 3M™ Liqui-Cel™. Deze unit is ondergebracht in een geïsoleerde 20ft container. Na een testperiode in Noardbergum is recent de installatie aangesloten op het grondwater van drinkwater productiebedrijf Spannenberg, waar de methaanconcentraties in het grondwater het hoogst zijn. Met de membraanontgassingsunit wordt aangetoond dat methaan geen stof is die als afval verwijderd moet worden maar dat het methaan teruggewonnen en potentieel als energiebron ingezet kan worden.