Shell Pernis heeft een fabriek voor schonere brandstoffen geopend. De nieuwe ‘Solvent DeAsphalter’ (SDA)-fabriek moet de productie van schonere en hoogwaardige brandstoffen vergroten. Shell zegt zo meer diesel, kerosine en benzine te kunnen maken met dezelfde hoeveelheid olie. Dit komt omdat zwaardere fracties – zoals asfalt – worden verwijderd uit een stroom aardolieproducten. Hierdoor komt er minder zware stookolie uit Pernis en neemt de milieubelasting van het productportfolio af. Met de SDA-fabriek worden de brandstoffen die door zee-schepen en zwaar wegverkeer worden gebruikt, schoner en minder milieubelastend.