Inzicht in energieverbruik van fabrieken en gebouwen is noodzakelijk om het verbruik te minimaliseren en daarmee kosten te besparen en uitstoot te verminderen. Veel bedrijven vullen maandelijks spreadsheets in. Dit volstaat meestal niet. Door het plaatsen van extra energiemeters krijgen bedrijven een veel nauwkeuriger inzicht in energiestromen en kunnen belangrijke besparingen worden gerealiseerd. Een energiemanagementsysteem helpt bedrijven aan hun MJA3-doelstellingen te voldoen. Met de Smart Energy Connector beschikt u over een kant-en-klare oplossing voor het uitlezen van energie- en klimaatmeters Smart Energy Connector De Smart Energy Connector is een eenvoudig energieregistratiesysteem. Het is een Plug & Playapparaat dat dagelijks inzicht geeft waar, hoeveel en op welk tijdstip energie verbruikt wordt. Het verzamelt alle meetdata die lokaal opgeslagen worden. Met de ingebouwde webserver zijn de meetdata remote te benaderen via een iPad, Smartphone of laptop. Op deze manier kan het energieverbruik exact toegewezen en eventueel doorbelast worden betreffende kostenplaatsen. Het stelt verantwoordelijken in staat om snel te handelen wanneer een significant verschil zichtbaar wordt in het verbruik. Smart Energy Connector De Smart Energy Connector ondersteund volgende functionaliteiten : * Uitlezen van pulsen * Uitlezen van kWh- en warmtemeters met Modbus * Uitlezen van klimaatparameters zoals temperatuur, CO2 enz * Ondersteuning van remote I/O via Modbus of Ethernet * Instellen van parameters via webinterface * Ingeven van data via webpanels of smartphone * Registeren en versturen van gegevens * Ingebouwde 3G router ( optioneel ) * Beveilgde verbinding via Open VPN Pulsen versus elektronische bus Smart Energy ConnectorVele bestaande energiemeters zijn reeds uitgerust met een pulsgever. Dit is een goedkope en eenvoudige oplossing die meteen op de Smart Energy Connector kan worden aangesloten. Nadeel is echter dat indien de spanning wegvalt en achteraf weer terugkomt er een gat ontstaat in de meetgegevens. Bovendien is de lengte van de kabels beperkt afhankelijk van de sectie van de kabel en de frequentie van de pulsen. Voor het doorbelasten van energiegegevens is een elektronisch protocol aanbevolen.De Smart Energy Connector ondersteund standaard Modbus, wat een zeer populair protocol is bij energie- en klimaatmeters. Tal van digitale kWh meters zijn standaard uitgerust met Modbus. Niet alleen energie maar ook klimaat Voor een gebouw zijn niet alleen de energie- maar ook klimaatparameters van belang. De temperatuur van het warmwater van de verwarmingsketel, de buitentempratuur en de temperatuur op de verschillende verdiepingen zijn maatbepalend voor de performance van een gebouw.

Geschreven door