Tijd is in toenemende mate een doorslaggevende factor voor voedsel- en farmaceutische processen, en vooral de hygiënische productie vereist veel van die tijd. Gezien de hoge eisen die aan de hygiëne worden gesteld, veronderstelt dit echter dat u volledig kunt vertrouwen op het reinigingsproces. Het vereist meettechniek waarvan de geometrie het niet mogelijk maakt dat de micro-organismen zich in dode ruimtes vestigen en die tegelijkertijd in staat is om de processen te reinigen en te steriliseren

Geschreven door