Er zijn voor NEN 3650-1 en NEN 3650-2 correctiebladen verschenen. Deze zijn apart beschikbaar, maar ook geconsolideerd in de bestaande normen: NEN 3650-1:2012+C1:2017 nl Eisen voor buisleidingsystemen Deel 1: Algemene eisen NEN 3650-2:2012+C1:2017 nl Eisen voor buisleidingsystemen Deel 2: Aanvullende eisen voor leidingen van staal