Hogeschool Van Hall Larenstein heeft in samenwerking met de Provinsje Fryslân, het bedrijfsleven en Nordwin College 4 miljoen euro geïnvesteerd om een voedingsmiddelen-innovatiecentrum te realiseren in Leeuwarden. Het innovatiecentrum, onder de naam Food Application Centre for Technology (FACT) werd op 17 oktober 2018 met een speciaal symposium geopend. Van Hall Larenstein organiseerde het symposium in samenwerking met Dairy Valley. Centraal onderwerp van gesprek waren de technologische innovaties die ingezet kunnen worden voor de productie van duurzame, gezonde en veilige zuivel. Specialisten van Van Hall Larenstein, Danone, FrieslandCampina, NIZO food research, De Fryske en ZuivelNL deelden hierover hun mening.