flui-ID is een Hose Management programma dat verder gaat dan inspectie-activiteiten. Het volledige programma bestaat uit een uitgebreide strategie voor beheer en dienstverlening. Het heeft diverse doelen: een aanzienlijke vermindering van downtime door het voorkomen van onverwachte storingen, het voorkomen van onverwachte (extra) kosten door pragmatische onderhoudsplanning en het voorkomen van ernstig persoonlijk letsel en milieuschade. Ontzorgen Het Hose Management programma ontzorgt afnemers door tijdig en geclassificeerd onderhoud plus vervanging te adviseren en uit te voeren. flui-ID zorgt voor de optimale efficiëntie van slangassemblages, waardoor de controle over kritische operaties blijft behouden en risico’s van onverwachte storingen worden geminimaliseerd. Op 10 november 2016, tijdens de Dutch Fluid Power Conference 2016, vertelt Fluiconnecto meer over de mogelijkheden en voordelen van dit uitgebreide concept.

Geschreven door