De Antwerpse raffinaderij ExxonMobil heeft een Delayed Coker Unit (DCU) in gebruik genomen. Deze installatie zet zware hoogzwavelige olieproducten om in schonere transportbrandstoffen, zoals diesel en gasolie voor de scheepvaart. De bouw van de installatie betekent een investering van ruim een miljard euro en creëert 70 nieuwe, permanente jobs op de raffinaderij. In het kader van de nieuwe normen van de Internationale Maritieme Organisatie die op 1 januari 2020 in werking zullen treden, mag de internationale scheepvaart geen brandstoffen meer gebruiken met een zwavelgehalte dat hoger is dan 0,5 procent. ExxonMobil komt met de nieuwe DCU tegemoet aan deze vraag naar schonere brandstoffen en investeert in de strategische positie van de Antwerpse raffinaderij. Ook zal de zwaveluitstoot van de raffinaderij zelf met 75% afnemen.