De statisch werkende buismenger type EREstat van Striko Verfahrenstechnik bereikt zijn mengwerking door een onvermijdelijke en continue deling van de te mengen volumestromen. De ontstane deelstromen worden van mengtrap naar mengtrap gedeeld en vervolgens weer geometrisch samengevoegd. Daarbovenop ervaren de deelstromen in elke trap een richtingsverandering. Door een overeenkomstig aantal mengtrappen wordt de gewenste mengkwaliteit bepaald. Naast deze door laagvorming gevormde mengkwaliteit vindt bij zowel laminaire als turbulente stroming een rotatie van het te mengen medium om het hydraulisch middelpunt plaats. Door dit rotatie effect wordt een extra radiale mengwerking bereikt. De mengelementen zijn zodanig op de kern geplaatst, dat de 4 ontstane stromingskanalen in stromingsrichting in doorsnede telkens verschillen.Naast laagvorming en rotatie wordt ook een shear effect veroorzaakt hetgeen bij dispergeerprocessen gunstig uitwerkt. Aan het begin en einde van de mengketting is een aan- en afstroomkegel aan de mengkern aangebracht. Het mengelement wordt glasparel gestraald of ge-electropolijst.en meestal in roestvrijstaal uitgevoerd. Uiteraard kan de EREstat in alle denkbare uitvoeringen geleverd worden b.v. in de kunststoffen PVC,PE-HD,PP, PVDF of staal. De behuizing kan ook uit glas of PTFE beklede buizen bestaan. De aansluitingen zijn in alle gangbare normen zoals DIN, ANSI en andere gebruikelijke normen leverbaar. De special bouw- en productiewijze van de mengelementen makkt het mogelijk deze ook als warmtewisselaar uit te voeren en wel als warmtewisselaar die zowel van binnen als buiten te tempereren is. Het mengen en tempereren door middel van de buismenger EREstat is een extreem economische oplossing voor veel taken. Voorbeelden zijn onder meer het thermisch homogeniseren van chocolademassa in de zoetwarenindustrie en het langzaam afkoelen van bonbonmassa, het mengen en verwarmen van fotoemulsies.